Grip op de registratie en archivering van bewijsdocumenten
ten behoeve van accreditatie

Het accrediteren van opleidingen brengt bij een gemiddelde opleiding veel stress met zich mee. Waar vinden we toetsopgaven, antwoordmodellen en feitelijk gemaakte toetsen van onze opleiding? Is alles wel compleet? Zijn de juiste procedures wel gevolgd? Om de inspanningen van accreditaties te verkorten is een gestructureerde aanpak van procesondersteuning en documentopslag noodzakelijk. Hiervoor hebben we een standaard product ontwikkeld waarin uw opleidingen conform de NVAO gestelde eisen op een gestructureerde wijze documenten kunnen verwerken.
 
Onze oplossing biedt de mogelijkheid om de bij u geldende procedures in te voeren. Conform deze procedures kunnen docenten de noodzakelijke documenten en informatie bij toetsen invoeren die door coördinatoren kunnen worden gevalideerd en afgevinkt. Wettelijke bewaartermijn voor toetsen en afstudeerstages kunnen worden ingesteld. Onze oplossing kan 'As a Service' worden gebruikt of in uw landschap worden geïntegreerd.
Terug naar alle oplossingen

Onze oplossing biedt

Definiëren van de toetsprocedures
 • Definiëren van de procedures middels templates rondom de vastlegging en archivering van
  • Toetsen
  • Stages
  • Afstudeeropdrachten
 • Het bepalen welke documenten en aanvullende informatie moet worden vastgelegd
 • Mogelijkheid om zelf te bepalen om dit op te geven per:
  • Domein
  • Opleiding
  • Opleidingsjaar
  • Opleidingsvariant
 • Opgeven bewaartermijnen voor de archieven
 
Registratie van gegevens
 • Registratie door docenten van noodzakelijke documenten en informatie bij toetsen:
  • Toetsopgaven
  • Beoordelingscriteria
  • Normering
  • Feitelijk gemaakte toetsen
  • Afnemer van de toets
 • Registratie door docenten van stages en afstudeeropdrachten van individuele studenten
  • Portfolio
  • Beoordelingsformulieren
  • Examinatoren
  • Verslagen
  • Cijfer
 • Akkorderen en archiveren van ingevoerde toetsen, stages en afstudeeropdrachten

Onze oplossing zorgt voor

 • Definiëren van procedures
 • Registratie van gegevens
 • Akkoordering en archiveren
 • Rapportage en exporteren
 • Bulk importeren van documenten
 • Hergebruik van templates voor nieuwe studiejaren
 • Archief doorzoeken en filteren op bijvoorbeeld student, opleiding, vak, opleidingsjaar

 • Centrale plaats van registratie en inzicht dossiers geeft kwaliteitsborging
 • Door het volgen van de procedures is altijd duidelijk wie, wat, wanneer heeft ingevoerd. Dit zorgt voor inzicht in het hele proces
 • De rollen zorgen dat gebruikers alleen toegang hebben tot de voor hun relevante inforatie
 • Volledig inzicht of toetsen, afstudeeropdrachten en stages goed en volledig is vastgelegd
 • Doorzoeken en exporteren van dossiers geeft stuurinformatie
 • Geen ad hoc werkzaamheden meer bij het aanleveren van documenten. Altijd goed voorbereid op accreditaties
 • Geen verlies meer van gegevens of opslag op eigen systemen
 

Onze oplossing in actie

 • Proces om te archiveren gebasseerd op het vier ogen principe
 • De docent kan de gegevens invoeren en de opdrachten uploaden van een toets
 • De docent kan de gegevens invoeren en de opdrachten uploaden van het afstuderen of een stage (niet afgebeeld)
 • Een coördinator kan een toets, stage of afstudeeropdracht controleren en daadwerkelijk archiveren
 • Een beheerder stelt de definitie op van gegevens en opdrachten welke ingevuld moeten worden door docenten