Onderwijslogistiek

Als onderwijsprocessen echt complex worden, kun je simpelweg niet om 2at heen.

1 oplossing om het onderwijs
optimaal te laten functioneren

2at begrijpt als geen ander hoe complex processen in het hoger onderwijs kunnen zijn en wat de rol is van verschillende IT-oplossingen.

Iedere onderwijsorganisatie in het hoger onderwijs heeft te maken met een Student Informatie Systeem (SIS: waarmee studenten hun ontwikkeling op de voet kunnen volgen) en een Leer Management Systeem of Elektronische Leeromgeving (LMS of ELO: waarmee onderwijs, informatievoorziening en samenwerking tussen studenten en leraren wordt gefaciliteerd).

Daarnaast is er in veel gevallen behoefte aan een IT-oplossing voor roosterfunctionaliteit, studiegids en online werkplek voor student en leraar.

Al deze IT-oplossingen hebben als doel onderwijs beter te faciliteren en informatie voor studenten en leraren beter toegankelijk te maken.

Tegelijkertijd levert dit voor onderwijsorganisaties en haar IT-afdelingen een aantal vragen op.

Veel voorkomende vragen binnen het onderwijs

  • Hoe zorgen we ervoor dat het SIS en LMS/ELO optimaal benutten?
  • Hoe kunnen we de verschillende IT-oplossingen koppelen om zo betere informatie te verkrijgen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat we de regie over onderwijsprocessen in handen houden en niet te afhankelijk worden van het SIS of LMS/ELO?
  • Hoe kunnen we de samenwerking tussen studenten en leraren door middel van deze IT-oplossingen verbeteren?
  • Hoe kunnen we onderwijsprocessen zo goed mogelijk inrichten, structureren en continu blijven verbeteren?

De voordelen van onze
Onderwijslogistiek:

Onderwijsorganisaties houden de regie over het onderwijs en de IT-oplossingen.

SIS en LMS/ELO, in combinatie met overige IT-oplossingen worden optimaal benut.

Onderwijsinformatie is beter toegankelijk voor zowel studenten als leraren.

Samenwerking tussen onderwijsorganisaties en haar IT-afdelingen wordt geoptimaliseerd.

Onze oplossing in de praktijk

Voor verschillende hogescholen en universiteiten hebben we bestaande systemen beter laten functioneren, of nieuwe systemen (bijvoorbeeld na een aanbestedingstraject) geïmplementeerd. Hierbij proberen we niet om een SIS met een LMS/ELO te koppelen, maar een oplossing te implementeren die ervoor zorgt dat de informatie uit beide systemen kan worden samengevoegd en verrijkt.

Zo zorgen we er niet alleen voor dat we betere informatie beter beschikbaar maken, maar ook dat een onderwijs- organisatie of faculteit minder afhankelijkheid wordt van (de leverancier van) een SIS of LMS/ELO.

Wat mag je van
2at verwachten?

Kennis en ervaring met betrekking tot het inrichten, optimaliseren en automatiseren van onderwijsprocessen.

Kennis en ervaring met betrekking tot een SIS (bv. OSIRIS, PeopleSoft) en een LMS/ELO (bv. Brightspace, Moodle, Canvas).

Referentieprojecten bij diverse Hogescholen en Universiteiten.

Systeemeigenaarschap om IT-oplossingen te kunnen blijven door ontwikkelen.

Casestudy

Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam biedt duizenden studenten in de randstad regulier hoger onderwijs. Ontdek hoe onze onderwijs logistiek oplossing voor efficiënte samenwerking tussen leraar, student en de onderwijsinstelling heeft gezorgd, door informatie goed te ontsluiten en veilig en snel beschikbaar te stellen.

Case Study InHolland

Casestudy

InHolland

Hogeschool InHolland biedt praktijkgericht onderwijs aan ongeveer 25.000 studenten in Noord-Holland en Zuid-Holland. InHolland focust zich op verschillende onderwijsgebieden: van gezondheidszorg tot economie, van techniek tot onderwijs. Lees hier hoe wij ervoor hebben gezorgd dat de faculteiten meer flexibiliteit hebben om vakken aan te maken en te bewerken in het LMS.

previous arrow
next arrow
Slider