Klant Centraal

Plan een demo in

Klant Centraal

Klant Centraal is het op Dynamics gebaseerde Klant Contact en Informatie Systeem voor publieke organisaties. Met Klant Centraal wordt omni-channel contact met burgers en ondernemers en excellente dienstverlening gecombineerd. Klant Centraal zorgt voor een optimale klantervaring,  een effectieve organisatie en maximaal voordeel van digitale processen.

360graden klantbeeld
Het 360graden klantbeeld is beschikbaar ongeacht via welk kanaal de klantvraag binnenkomt. Het zorgt er voor dat alle relevante informatie m.b.t. de klant en haar verzoeken op een plek georganiseerd zijn. De juiste medewerker kan zo beter en sneller inwoners helpen zonder afhankelijk te zijn van andere collega’s of systemen, wat ook leidt tot een hogere ‘eerste keer’ en ‘eerste lijn’ afhandeling.

Regie op klantcontact
Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor klant contact kunnen verzoeken eenvoudig doorzetten naar collega’s in de rest van de organisatie en toch zelf de controle op en inzicht hebben in het proces of optioneel de verantwoordelijkheid overdragen naar een andere afdeling. Daarnaast kunnen ze met behulp van klanttevredenheid surveys de ervaren kwaliteit van dienstverlening goed blijven monitoren.

Kanaal naar keuze
De gemeente bepaalt welke kanalen zij wil inzetten voor haar dienstverlening en de inwoner bepaalt welke van deze kanalen hij wil gebruiken. Via klant centraal kunnen onafhankelijk van het kanaal verzoeken snel naar de juiste plek gerouteerd worden en kunnen gerelateerde contacten via verschillende kanalen gekoppeld worden.

 

Digitale zelfredzaamheid
In deze tijd waarin flexibiliteit en burgerautonomie erg belangrijk zijn, moeten klanten instaat zijn om zelf digitaal hun vragen te kunnen afhandelen, verzoeken kunnen initiëren en hun gegevens kunnen inzien.  Digitale selfservice stelt inwoners in staat om te interacteren met de overheid op een manier en op het moment dat hen zelf het beste uitkomt.

Relatie management & participatie
Betrek inwoners en ondernemers bij de besluitvorming, weet waar zij bij betrokken willen worden en wat hen eventueel raakt. Maatschappelijk wordt dit in toenemende mate verwacht.  Op basis  van Klant Centraal kan de dialoog met belanghebbende geïnitieerd worden, kunnen contacten gedocumenteerd worden en kan een zorgvuldig participatie proces  gepland worden.

Privacy voorop
Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is essentieel voor de overheid. Medewerkers hebben standaard niet meer toegang dan nodig om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Het 360graden klantbeeld biedt toegang op basis van rollen, daarnaast kunnen medewerkers tijdens klantcontact toestemming tot meer toegang bij de klant vragen voor een snellere afhandeling van een verzoek.