Teams Governance

Neem contact op

Teams Governance

  • Pas naamgevingsconventies toe
  • Categoriseer je Teams op basis van het doel van een Office 365 Group
  • Voorkom dubbelingen in naamgeving
  • Voorkom teams zonder eigenaren
  • Voorkom het lekken van gevoelige inhoud
  • Automatiseer rapportages

Gebruikersgemak

Microsoft Teams is gemakkelijk in gebruik ; “Als iedereen de applicatie heeft dan komt het allemaal vanzelf goed.”
Deze denkwijze leidt gegarandeerd tot een grote puinhoop.

Governance in ongelooflijk belangrijk; hoe groter een organisatie en hoe meer mensen ermee werken, des te meer je vooraf goed je governance op orde wilt hebben. Zorg ervoor dat je een plan hebt voor mensen die Teams maken. Denk hierbij aan, hoe je inhoud wordt opgeslagen en hoe je met externe mensen werkt. Zorg ervoor dat zaken als het vaststellen van beleid voor creatie, naamgeving, expiratie en toegang voor gasten geregeld zijn.

Schep orde

Het begint vaak bij het aanmaken van een Team. Je wilt zorgen voor een consistente naamgeving. Wellicht voorvoegsels voor Teams die werken met externen, het vermijden van bepaalde woorden of karakters en zorgen dat je geen Team kan aanmaken die dezelfde naam heeft als een reeds bestaand Team.

Samenwerken met externen

Ga je mensen binnen een Team toestaan om gasten uit te nodigen?
Wanneer je dat niet toestaat zullen je gebruikers een andere manier vinden om samen te werken – ze zullen een e-mail sturen met bijlagen of ze zullen een andere tool gaan gebruiken – en dat is iets wat je probeert te vermijden. Je moet nadenken over hoe je het delen van externe bestanden kunt beveiligen voordat je Teams uitrolt.

Bij het inrichten van een Team wil je dus vragen aan een gebruiker wat het doel is van het team. Is het alleen voor een interne afdeling?” Dan is het niet waarschijnlijk dat je extern hoeft samen te werken. Dat team bevat waarschijnlijk veel gevoelige inhoud die je niet wilt delen.

Als je een Team maakt voor een project, waar mensen misschien extern moeten samenwerken, dan wil je zeker extern delen mogelijk maken – maar zorg er wel voor dat je er een duidelijk beleid omheen hebt. Je kunt dat Team bijvoorbeeld toestaan om gasten uit te nodigen als ze aan een project moeten werken.

Automatiseer Governance

Middels TeamsGov bieden wij tooling voor het automatiseren van deze governance. Binnen Microsoft Teams is het eenvoudig een Team aan te maken dat compleet voldoet aan de regels die we, samen met u, vooraf opstellen.

Gerelateerde oplossingen

Gerichte communicatie met
Bubl.

Neem de volgende stap door
digitale transformatie