Educatie

Neem contact op

Educatie

  • Flexibel en wendbaar onderwijs
  • De juiste oplossing, de juiste focus

Onderwijs in de digitale wereld

Dagelijks zorgen wij ervoor dat professionals kunnen uitblinken in hun werk. Dat zij snel toegang hebben tot de juiste informatie. Dat zij klanten, cliënten, studenten of andere betrokkenen een service op maat kunnen bieden. En dat zij niet gehinderd worden door een complexe ICT-omgeving, maar dat zij juist kunnen excelleren door een gestroomlijnde ICT-omgeving.

Met onze op Microsoft Dynamics 365 gebaseerde oplossingen richten wij ons onder andere op het onderwijs en de semipublieke  sector. Daarnaast bereiken wij met onze kennis en ervaring bij het inrichten, automatiseren en optimaliseren van complexe processen talloze andere organisaties die willen profiteren van de digitale transformatie. In deze aanpak staat innovatie centraal. Juist nu technologische ontwikkelingen zo snel gaan, moet je immers je kansen benutten.

Onderwijsinstellingen bewegen zich in een sterk veranderende en dynamische omgeving. Enerzijds worden leerlingen, studenten en hun ouders kritischer en verwachten zij een optimale dienstverlening.

Denk hierbij aan het inpassen van nieuwe technologieën, zoals low-code of artificial intelligence en het bieden van onderwijs op maat. Anderzijds stelt de overheid steeds meer eisen aan medewerkers in het onderwijs. En los van dit alles heeft de sector te maken met een tekort aan arbeidskrachten en teruglopende budgetten. In dit krachtenveld helpen wij instellingen processen te optimaliseren zodat zij de regie terugpakken en lucht en ruimte creëren om kwaliteit van onderwijs continu te verbeteren.

In het onderwijs zien we veel verschillende en specifieke vakapplicaties. Voor ieder proces en voor iedere taak is een aparte applicatie: van studiegids tot lesroosterplanning en van studievoortgang tot studentenadministratie. Dit betekent dat het lastig is om van iedere leerling of student een eenduidig beeld te krijgen. Zo ben je als onderwijsinstelling niet goed in staat de dienstverlening te optimaliseren. Laat staan dat het lukt om flexibel en gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden.

De optimale student experience

Waar je naartoe wilt, is dat je zowel aankomende, huidige studenten als alumni kunt binden aan jouw instelling. Je doel is een optimale ‘student experience’ en daarmee leg je de basis voor student cross life cycle relatiebeheer. Datzelfde geldt voor medewerkers en docenten. Zij zullen optimaal gefaciliteerd moeten worden zodat zij hun werk plezierig en efficiënt kunnen uitvoeren. Zo houd je waardevolle medewerkers aan boord.

Het versnipperde IT-landschap, waarbij Student Informatie Systemen (SIS), Learning Management Systemen (LMS) en andere primaire businessapplicaties los van elkaar functioneren, is ook nog eens complex en kostbaar in onderhoud. Het integreren van een applicatielandschap is dan ook essentieel om een solide, robuuste en toch agile IT-omgeving te realiseren. Je realiseert één platform dat ruimte biedt voor zowel on-premise als cloudapplicaties en dat optimaal beveiligd is, zodat risicomanagement gegarandeerd is. Met een dergelijk platform kun je onderwijslogistiek voor je laten werken.

Met innovatie naar de slimme campus van de toekomst

2at gaat met samen jou als onderwijsinstelling de uitdaging aan om de complexiteit uit de IT-omgeving weg te nemen. IT wordt een business enabler in het onderwijs. Zeker wanneer we gezamenlijk de migratie naar de cloud kunnen vormgeven. Met op Microsoft Dynamics 365 en Azure gebaseerde portfolio van 2at en onze kennis over managed onderwijsapplicaties maken wij werk van onderwijsinnovatie. Het mes snijdt aan twee kanten: de focus ligt op behoud en beheer van bestaande systemen en tegelijkertijd creëren we ruimte in de organisatie voor ontwikkeling van innovatie. Innovatie die leidt tot de gewenste flexibilisering van het onderwijs en het verwezenlijken van de slimme campus.

Gerelateerde oplossingen

Wendbaar en flexibel onderwijs
met onderwijslogistiek

Gerichte communicatie met
Bubl.