(Semi)publiek

Neem contact op

(Semi)publiek

  • Verbeter je dienstverlening
  • Digitaliseer de juiste processen

Ga voor een betere dienstverlening

(Semi) Publieke organisaties hebben sinds jaar en dag al een bijzondere positie in onze samenleving.
Ze dienen een uitgesproken publiek belang maar worden tegelijkertijd beoordeeld op zaken als efficiëntie en niveau van dienstverlening. Ze streven continue naar het zijn van een organisatie die een bijdrage levert aan een betrouwbare overheid met een uitstekende dienstverlening.

Digitalisering en selfservice zijn concepten die een enorme impact hebben op de dienstverlening van deze organisaties. Klanten (burgers en bedrijven) verwachten steeds meer zelf te kunnen doen en ongeacht het tijdstip en locatie informatie te kunnen opvragen of aanvragen kunnen indienen.

Nog te vaak werkt het IT landschap niet mee aan het behalen van deze doelstellingen. Informatie is vaak versnipperd over meerdere systemen en is niet geïntegreerd of niet makkelijk te delen met de relevante personen of instanties.
Dit zorgt ervoor dat medewerkers onnodig veel tijd kwijt zijn met het zoeken en vinden van informatie. Het gevolg is dat de doelstellingen rondom dienstverlening vaak niet gehaald worden.

Optimaliseer je processen

De afgelopen jaren is er heel wat heen en weer geschoven met taken tussen de verschillende overheidslagen. Ook dit zorgt voor een extra belang van efficiëntie, specifiek voor die organisaties die steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgen.
Ook flexibiliteit is hierdoor van groot belang voor organisaties. Flexibiliteit zorgt ervoor dat organisaties snel kunnen inspringen en reageren op nieuwe verantwoordelijkheden en wetgeving.
Ook hier werkt het IT landschap niet altijd mee. In de loop der tijd zijn talloze koppelingen tussen systemen gebouwd wat heeft geleid tot een complex systeem van informatiestromen, die moeilijk te beheren en onderhouden is, laat staan wijzigingen in aan te brengen.

Wij pakken deze uitdagingen graag samen op door er voor te zorgen dat het IT landschap medewerkers juist ondersteunt bij hun werkzaamheden en ervoor zorgt dat organisaties hun doelstellingen kunnen realiseren. In onze aanpak staat innovatie centraal. Met behulp van zowel nieuwe en bewezen technologieën gaan we op zoek naar concrete processen om te optimaliseren.

We doen dit met een aanpak waar we al ruim 20 jaar organisaties succesvol mee ondersteunen. Dit betekent dat we niet gewoon doen wat u aangeeft maar dat we echt in gesprek gaan en vragen en doorvragen. Pas als we alle antwoorden op de vragen achter de vragen hebben kunnen we met een oplossing komen die ook echt de vraag oplost.

Door gebruik te maken van moderne Microsoft technologie zoals het Dynamics 365 platform kunnen we waarde toevoegen aan alle bedrijfsprocessen. We automatiseren, optimaliseren en creëren meer inzicht.

Gerelateerde oplossingen

Klant Centraal
Zaak Centraal