Wanneer het écht complex wordt,
kun je simpelweg niet om ons heen.

Wij helpen organisaties met het inrichten en automatiseren
van hun primaire processen en beter beschikbaar maken van informatie.

Diensten

Digitale transformatie
Microsoft Dynamics
Hybrid Cloud
Managed Services
Onderwijslogistiek
Procesinrichting en -automatisering

Wij richten ons op (semi)publieke organisaties in diverse sectoren: educatie, huisvesting, ruimtelijke ordening, openbare orde en veiligheid, welzijn en milieu.

Een aantal van onze klanten

Elementair in procesinrichting

Bij ²at hebben we passie voor complexiteit. We zijn gedreven om met onze IT-oplossingen semipublieke organisaties te helpen bij het inrichten en automatiseren van hun primaire processen.

We starten niet zonder duidelijk beeld van het einddoel
We voegen meerwaarde toe door meer te vragen
We houden ons aan de feiten voor minder fouten
We denken verder dan morgen

Meer over ²at

De “waarom” vraag staat centraal bij ²at, zowel intern als bij klanten. Door kritisch te zijn en de “waarom” vraag te stellen, komt de daadwerkelijke behoefte van klanten boven water.

Solution Architect bij ²at

Jan Willem Beekhuis

Het inrichten van complexe processen vraagt
om een glashelder zicht op het einddoel. Wij
vragen door tot we antwoorden op alle
vragen hebben. Pas dan gaan we van
start. En stoppen niet totdat we het
einddoel bereikt hebben.

Developer bij ²at

Romen Klaassen

We denken verder dan de dag van morgen.
Door het voeren van constructieve
gesprekken en het maken van de juiste
beslissingen spreken de feiten voor zich.
Door je aan de feiten te houden
vergroten we de kans op succes en
verkleinen we de kans op fouten.

Developer bij ²at

Caroline van Duin

Hogeschool InHolland biedt praktijkgericht onderwijs
aan ongeveer 25.000 studenten in Noord-Holland en
Zuid-Holland. InHolland focust zich op verschillende
onderwijsgebieden: van gezondheidszorg tot
economie, van techniek tot onderwijs. Lees hier hoe
wij ervoor hebben gezorgd dat de faculteiten meer
flexibiliteit hebben om vakken aan te maken en te
bewerken in het LMS.

InHolland

Casestudy

Lees de casestudy

Case Study InHolland

De Hogeschool van Amsterdam biedt duizenden
studenten in de randstad regulier hoger onderwijs.
Ontdek hoe onze onderwijs logistiek oplossing voor
efficiënte samenwerking tussen leraar, student en de
onderwijsinstelling heeft gezorgd, door informatie
goed te ontsluiten en veilig en snel beschikbaar te
stellen.

Hogeschool van Amsterdam

Casestudy

Lees de casestudy