Webinar: de burger in het hart van de dienstverlening

De verhouding tussen burger en overheid verandert snel. Drempels richting de overheid worden lager en de verwachtingen rondom services stijgen. Veranderende verhoudingen gaan op die manier gepaard met een verandering van de traditionele dienstverlening. Het wordt steeds belangrijker om flexibel in te spelen op de persoonlijke situaties van de betrokkenen. Dienstverlening op maat. Belangrijk is dat we ons niet focussen op het verbeteren van onze bestaande werkwijzen. Op basis van (data)technologie kunnen de werkwijzen geherdefinieerd worden en wordt klantinteractie en dienstverlening wezenlijk anders vormgeven.

Webinar details

8 februari 2022 van 14:00 tot 15:00 uur
Het verbeteren van de interactie met de klant is urgent, maar het anders vormgeven van de dienstverlening is geen eenvoudige opgave. In dit proces spelen vier disciplines een grote rol.

Omni-channel contact: De juiste kanalen gebruiken zodat de service zo goed mogelijk tot zijn recht komt is cruciaal. Belangrijk hierbij is dat burgers niet het gevoel krijgen van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

Relatiemanagement: De relatie zou de spil moeten zijn wanneer het gaat om dienstverlening. Door de persoonlijke context te snappen wordt er op een proactieve manier samengewerkt aan een betere dienstverlening en communicatie.

Integrale klantprocessen: Klantgedreven processen zorgen voor flotte goede doorstroom, minder fouten en betere interactie. Efficiƫntie en secuurheid kan worden gewaarborgd terwijl burgers het gevoel hebben dat ze goed worden geholpen.

Datagedreven interactie: De sleutelrol van data mag niet worden onderschat. Aan de hand van waardevolle data wordt er een compleet klantbeeld gevormd en worden processen gestroomlijnd.

Geïnteresseerd?

In dit webinar demonstreert 2at hoe de Microsoft Cloud de publieke sector kan helpen bij het digitaliseren van klantprocessen en klantreizen. Ook wordt er getoond hoe organisaties in verbinding blijven met haar burgers en bedrijven en met hen mee kunnen bewegen bij
veranderende vragen, verzoeken en verwachtingen.
Registeren Durf van wel

Voor wie is deze webinar?

Het webinar richt zich op beslissers en professionals binnen de publieke sector die zich bezighouden met de dienstverlening, klantcontact en/of de ondersteunende technologie.

Het programma

Het programma
1.De klantgedreven overheid
2.Vier disciplines voor de toekomst
3.De waarde van Dynamics voor de overheid
4.De klant centraal in de praktijk
5.Hoe te beginnen

Key takeaways

  • Zie de klant niet als de verstoring van het proces, maar als de basis van het proces
  • Combineer kanaal, klant en proces in een 360 graden klantbeeld om effectiever te handelen
  • Werk als een startup: nu klein beginnen, leren en verbeteren om vanuit daar op te schalen
Contact Reykjavikstraat 1
3543 KH Utrecht
030-8008000
contact@2at.nl