Hoe het CVW de inspectie van duizenden huizen volledig onder controle heeft gekregen.

Case Centrum Veilig Wonen (CVW)

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) is een advies- en uitvoeringsorganisatie, opgericht om duizenden woningen en andere gebouwen in het gebied van het Groningen gasveld te inspecteren, bouwkundig te versterken en de te verduurzamen. Het CVW zorgt voor het selecteren, aansturen, faciliteren en evalueren van marktpartijen die hiervoor nodig zijn en opereert in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en onder regie van de Nationaal Coƶrdinator Groningen (NCG).

2at heeft voor het CVW de eerst fase (inspectiefase) opnieuw ingericht en geautomatiseerd. Het bestaande proces was tijdrovend en foutgevoelig en zorgde voor ernstige vertraging in het totale proces van inspectie tot en met bouwkundige versterking.

Samen werken aan een sterker Groningen werkt alleen met een grondig doordacht proces.

Het inspecteren van duizenden woningen en andere gebouwen op aardbevingsbestendigheid is een ingrijpend en uitgebreid proces. De inspectie moet gedaan worden door een inspectieteam bestaande uit verschillende personen met verschillende expertises. Hierdoor is alleen het inplannen van de inspectie, waarbij rekening moet worden gehouden met de beschikbaarheid van zowel het inspectieteam als de eigenaar/bewoner van het huis/gebouw al een behoorlijke uitdaging.

Het inplannen en afhandelen van de inspecties werd in eerste instantie vastgelegd in Excel bestanden. Een foutgevoelig en niet gestandaardiseerd proces, wat zorgde voor veel verwarring, fouten en vertraging.

Met onze expertise met het inrichten van processen op basis van een informatieanalyse met alle betrokken organisaties, hebben we binnen afzienbare tijd een volledig nieuw en geautomatiseerd inspectieproces kunnen lanceren.

Onze aanpak

Onze aanpak is altijd gericht op het eindresultaat en de weg daar naartoe. Daarom hebben we in een informatieanalyse als eerst in kaart gebracht wat het gewenste resultaat van alle betrokken organisaties was. Dit is vervolgens vertaald naar een processchema, de basis voor een nieuwe en geautomatiseerde werkwijze.

Na akkoord is het nieuwe proces voor de inspectiefase technisch ontwikkeld, de uiteindelijke oplossing is gebouwd op het Microsoft Dynamics platform en uitgebreid met een custom planningstool.

Het geautomatiseerde proces levert uiteindelijk twee concrete voordelen op:

  1. Efficiƫnte manier van inplannen van de inspectie: CVW, inspectieteams en eigenaren/bewoners geven in een online omgeving hun beschikbaarheid op. Hierdoor kunnen er meer inspecties in kortere tijd plaatsvinden.
  2. Standaard proces voor inspectie: op basis van de gewenste eindresultaten is het inspectieproces volledig in kaart gebracht, gestandaardiseerd en ontwikkeld op basis van 2at business process tooling.

Op deze manier hebben we ervoor gezorgd dat te allen tijde het juiste proces doorlopen wordt bij zowel het inplannen van de inspectie als de inspectie zelf (inclusief oplevering van het inspectierapport).

Onze werkwijze

Fase 1: Informatieanalyse
Wat is het gewenste eindresultaat?
Welke informatievoorziening of andere output is op welk moment gewenst en door wie?

Fase 2: Procesinrichting
In kaart brengen van het proces (business process modeling), vanuit het oogpunt van de organisatie met de regiefunctie. Dit geeft overzicht en inzicht.

Fase 3: Procesautomatisering
Implementatie van automatisering en integratie met andere systemen (intranet, extranet, webportals, etc).
Onze oplossing is gebouwd op Microsoft Dynamics

Fase 4: Continue optimalisatie
Onze managed services zijn erop gericht om naast onderhoud, monitoring en support continu te kijken naar verder optimalisatie.