Implementatie Leer Management Systeem

Case Hogeschool Inholland

Organisaties in het hoger onderwijs zijn continu bezig om onderwijs beter te faciliteren en informatie voor studenten en leraren beter toegankelijk te maken. 2at begrijpt als geen ander hoe complex processen kunnen zijn en wat de rol is van verschillende IT-oplossingen. Wij helpen organisaties in het hoger onderwijs met het inrichten en automatiseren van hun primaire processen en beter beschikbaar maken van onderwijsinformatie.

Voor Hogeschool Inholland hebben we op basis van heel specifieke wensen met betrekking tot het aanmaken van vakken een oplossing geïmplementeerd die ervoor zorgt dat deze worden aangemaakt op basis van informatie uit een Operational Data Store.

Hogeschool Inholland had eerder een nieuw Leer Management Systeem (LMS) geïmplementeerd. De reden voor het overstappen naar een nieuw LMS was dat bestaande systemen niet meer voldeden aan de huidige wensen en eisen.

Dynamische tussenlaag:
meer mogelijkheden in het LMS

In eerste instantie was de vraag om een synchronisatie te ontwikkelen om ‘s nachts vakken aan te maken, zoals gedefinieerd in het Student Informatie Systeem.

In de verkenningsfase van het project, met als doel om te achterhalen wat de belangrijkste vragen en vereisten rondom het nieuwe LMS zijn, werd duidelijk dat er behoefte was aan flexibiliteit.

Flexibiliteit om vakken op verschillende manieren aan te maken, informatie op verschillende manier en momenten toe te voegen. Een gebruikelijke vaste navigatiestructuur was voor Hogeschool Inholland niet meer toereikend.

Toekomstbestending Leer Management Systeem

Door een dagelijkse synchronisatie van de informatie in de Operational Data Store en het Leer Management Systeem is er nu consistentie in informatievoorziening en de manier waarop vakken worden aangemaakt en gepubliceerd.

De nieuwe oplossing biedt ook een continue synchronisatie met het Student Informatie Systeem, zodat eventuele wijzigingen maar in één platform hoeven te worden doorgevoerd.